Η υπηρεσία εξ αποστάσεως υποστήριξης (eHelpDesk) του ePublishing απαντά σε κάθε ερώτημα και πρόσθετη ανάγκη των φορέων, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες και επιλύοντας άμεσα και αποτελεσματικά εξειδικευμένα ζητήματα.